« Aktualności

2017-09-04

Prawa Dziecka - Prawa Przedszkolaka

1, Mam prawo do życia i rozwoju - oznacza to, że mogę rosnąć, uczyć się, poznawać świat, a dorośli muszą zadbać o to, żebym był  zdrowy, piękny i mądry.

2, Mam prawo do życia w rodzinie - to znaczy, że mam prawo być kochany przez mamę i tatę.

3,Mam prawo do tożsamości - jestem jedyny, niepowtarzalny, mam swoje imię i nazwisko oraz własną historię i nikt nie może tego zmienić.

4, Mam prawo do swobody myśli i wypowiedzi - znaczy to, że mogę mieć swoje myśli i mogę je głośno wypowiadać - pod warunkiem, że swoją wypowiedzią nie sprawię nikomu przykrości.

5, Mam prawo do prywatności - czyli do własnych tajemnic, swoich ważnych spraw i sekretów, o których nie wszyscy muszą wiedzieć i mówić głośno.

6,Mam prawo do życia bez przemocy - oznacza to, ze nikt nie może mnie bić, gryźć, kopać, szarpać ani popychać.

7, Mam prawo do szacunku i godności osobistej - to znaczy, że nikomu nie wolno mnie poniżać, obrażać, wyśmiewać się z tego, że czegoś nie umiem, ani z tego, ze jestem taki, jaki jestem, ani w żaden inny sposób mi dokuczać.

8, Mam prawo do równego traktowania - to znaczy, ze nie ma dzieci lepszych ani gorszych - wszyscy mamy takie same prawa i obowiązki, wszyscy przestrzegamy tych samych umów.

9, Mam prawo do informacji - czyli do tego, żeby poznać swoje prawa i obowiązki, zasady i umowy panujące w mojej grupie i w przedszkolu; mogę tez pytać dorosłych o wszystko, czego nie wiem.

10, Mam prawo do swojego wyznania, wolności religii i przekonań - to znaczy, że nikt nie może mnie źle traktować z tego powodu, że wierzę w coś innegi niż wszyscy.

11, Mam prawo do wypoczynku i do czasu wolnego - to znaczy, że mogę odpocząć, gdy jestem zmęczony i wykorzystać swój wolny czas na zabawę i rozrywkę.

12, Mam też ważny obowiązek - muszę pamiętać, że takie same prawa mają też wszystkie inne dzieci chodzące razem ze mną do przedszkola. Oznacza to, że i ja muszę przestrzegać tych praw wobec wszystkich dzieci.

źródło: Przygoda z uśmiechem -  Patrycja Siewiera - Kozłowska