« Aktualności

2017-11-29

Zaproszenie na logopedyczny konkurs recytatorski

Serdecznie zapraszamy dzieci i nauczycieli na logopedyczny konkurs recytatorski pt.: "Co syczy, szumi i szeleści?",

który odbędzie się 01 marca 2018r. o godz. 10.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu przy ul. Lipowej 4

 

REGULAMIN LOGOPEDYCZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ,, CO SYCZY, SZUMI I SZELEŚCI?”

 

Nazwa konkursu: ,,Co syczy, szumi i szeleści?”
Organizatorem konkursu jest:  Przedszkole Publiczne w Turawie                                                                 

Nauczycielka: Alicja Janecka – logopeda, Brygida Mach - dyrektor

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
 • integrowanie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Turawa, ich rodziców oraz wychowawców, zachęcanie do konstruktywnego i twórczego spędzania czasu.


Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7 lat,
 • każde przedszkole typuje troje dzieci wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych (dwoje z grupy starszaków i jedno z grupy maluchów),
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego związanego z wymową głosek dentalizowanych szeregu ciszącego, syczącego lub szumiącego,
 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do Przedszkola Publicznego w Turawie  wypełniając kartę uczestnika  do dn. 31.01.2018r.

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu ul. Lipowa 4  w dniu 01.03.2018r. o godzinie 10:00. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt. Komisję konkursową powołuje organizator. W jej skład wchodzą trzy osoby. Dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (3-4 latki i 5-7 latki).

Kryteria oceny

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • poprawne i płynne recytowanie,
 • ogólny wyraz artystyczny (kontakt ze słuchaczem, gest sceniczny, element ruchu, strój).


Nagrody dla laureatów


Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody niespodzianki.