Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu:

1. Język mniejszości narodowej niemieckiej: grupa starsza (6 zajęć po 30 min.):
poniedziałek: w godz.8:00 - 9:30;
środa: w godz. 13:00 - 14:00; 14:30 - 15:30;
piątek: w godz. 9:00 - 10:00

grupa młodsza: ( 6 zajęć po 20 min.):
poniedziałek: w godz.6:30 - 8:00;
środa: w godz.12:00 - 13:00;
piątek: w godz. 8:00 - 9:00.

2. Język angielski:

grupa starsza: czwartek: 10:30 - 11:00; piątek: 14:30 - 15:00

grupa młodsza: poniedziałek: 8:30 - 9:00; czwartek: 11:00 - 11:30 

3. Katecheza 

grupa starsza: środa: 13:30 - 14:00 piątek: 8:30 - 9:00

4. Indywidualne zajęcia logopedyczne

wtorek i czwartek: 7:00 - 9:00; 13:00 - 15:15 oraz piątek: 8:30 - 9:00.

5. Pozostałe zajęcia wspierające

wtorek: 7:00 - 7:30; 13:30 - 14:00; 15:15 - 15:45;
środa i czwartek: 7:30 - 8:00; 15:15 - 15:45;
piątek: 7:00 - 8:00